A+ 100%A-

InformationAccessibility Statement
Site Colors Display(* Works in modern browsers like Chrome & Firefox)Normal DisplayAdjusted for color blindedAdjusted for hard visionClose

The Shiloh Winery

יקב שילה הוקם בשנת 2005 בסמוך ליישוב שילה על ידי ד"ר מאיר שומר.
ד"ר שומר גייס את עמיחי לוריא, יצרן יין ביתי ואנונימי באותה עת, ומינה אותו כיינן הראשי של היקב ומנהלו בפועל.
עמיחי לוריא התגלה ככוכב עולה בתחום היין, והיינות שהוא מייצר, הוגה ומערבב זוכים בפרסים יוקרתיים מדי שנה.

כרמי היקב מאופיינים בקרקע סלעית שמעליה טרה רוסה, והענבים נבצרים בציר ידני בשעות הבוקר המוקדמות.
ליקב שיתופי פעולה עם כורמים נוספים.

היקב מייצר כיום כ-40,000 בקבוקים בשנה, הנמכרים בין השאר בישראל, בארה"ב ובדרום אמריקה.

ניתן לסייר ביקב בתיאום מראש. הסיור כולל טעימות יין.

לפרטים:

עמיחי 050-3422268